Christiansø Feltstation (CHNF)

Øer og skær, store havfuglekolonier, mængder af trækfugle, sjældne padder og planter. Ertholmene er den eneste danske skærgård, og er som sådan og i sig selv en helt unik naturtype. Ertholmene er da også omfattet af en lang række beskyttelser, og er fx udlagt som EU Habitatsområde, EU Fuglebeskyttelsesområde og naturreservat.

Sammen med de over trehundrede år gamle fæstningsbyggerier udgør øerne en enestående blanding af natur og kultur, hvis lige næppe findes andre steder.

Siden 1976 har der været en feltstation på Ertholmene, der har arbejdet med naturvidenskabelig forskning og overvågning af øernes natur. Men feltstationens åndelige aner går helt tilbage til 1700-tallet, hvor auditør J. D. Petersen skrev flere værker om øernes fugle. Efter 26 år i statens tjeneste, er feltstationen fra 2001 blevet drevet af en privat forening - Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF).

Denne hjemmeside fortæller om feltstationens arbejde og om naturen på Danmarks østligste øer: Christiansø, Frederiksø og Græsholmen, der sammen med skærene Tat, Vesterskær og Østerskær udgør øgruppen Ertholmene.


Lomvie
Lomvier på Græsholmen, Tat i baggrunden. Danmarks eneste lomviekoloni.

CHNF's logo

Christiansø Feltstation overvåger og undersøger Ertholmenes unikke natur

Grøn Frø Ederfugle Appeniner-anemoner Baltisk sildemåge Grønbroget Tudse Lille fluesnapper Dompap Ertholmene

Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation